FELHÍVÁS – Móricgát településrendezési eszközeinek 33/2022.(VII.20.) és 39/2022.(IX.28.) számú határozatokkal kezdeményezett módosításának partnerségi egyeztetése

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§(2) bekezdése alapján a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéról, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet szerint a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Móricgát településrendezési eszközeinek 33/2022.(VII.20.) és 39/2022.(IX.28.) számú határozatokkal kezdeményezett módosításának partnerségi egyeztetése a Lechner Tudásközpont E-TER digitális felületén lévő tervezettel történik.

A tervezettel kapcsolatos véleményeket, javaslatok a digitális felületre vagy a polgármester címére papíron 6133 Móricgát, Deák F. u. 26/b., vagy elektronikusan kozoshivatal@jaszszentlaszlo.hu ) jelen felhívástól számított 10 napig tehetik meg.

Móricgát, 2023. március 16.

Csontos Máté
polgármester

Mellékletek: