Kormányablak-ügyintézői képzés VI. ütemének bizonyítványátadó ünnepsége

A KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 azonosító számú, „A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése” című kiemelt Projekt keretein belül valósult meg a kormányablak ügyintézői képzés VI. üteme, melynek elérkeztünk a bizonyítvány átadásához.

A képzés keretében a hallgatók széles körű szakmai tudásra tehettek szert, hisz immáron több mint 2500 ügyfajtát intézhetünk a kormányablakokban.

A szakmai tudás mellett nagy hangsúlyt fektettek a személyes készségek fejlesztésére is, mint az empátia, a felelősségtudat és a konfliktuskezelés, mivel napi szinten nagyszámú ügyféllel találkoznak kollégáink.

Öröm volt idén, hogy a több éves szakmai tapasztalattal rendelkező kollégákat is bevonták az oktatásba, akik valóban gyakorlatias tudást adhattak át a hallgatóknak.

Járási Hivatalunk részéről 1 fő – Fricska Erika – tett sikeres vizsgát és szerzett bizonyítványt, aki ünnepélyes keretek között vehette át a dr. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára által adományozott oklevelet 2021. december 9-én. A megrendezett bizonyítványátadó ünnepségen dr. Kiss Melinda járási hivatalvezető asszony a himnusz elhangzását követően mondott köszöntő beszédet és kollégái jelenlétében átnyújtotta részére a bizonyítványt.

Büszkén mondhatjuk el, hogy immáron valamennyi kormányablak tisztviselőnk rendelkezik kormányablak ügyintézői képesítéssel.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal