Lakossági fórumon Móricgát arculati kézikönyvének, településképi rendeletének készítéséről

Felhívás

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Móricgát arculati kézikönyvének a településképi rendeletének készítéséről az Elj r. rendelkezései és Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(VI. 30.) önkormányzati rendelete alapján a partnereket tájékoztatom és 2017. július 21-én pénteken 15 órakor a Művelődési Házban tartandó lakossági fórumon ismertetem.

10/2017.(Vl.30.) önkormányzati rendelet alapján partner Móricgát település közigazgatási területén:
a) ingatlannal rendelkező személy
b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
c) bejegyzett egyház és civil szervezet

A fórumon ismertetésre kerülő partneri egyeztetés tájékoztatási szakaszának papíralapú munkarésze megtekinthető és javaslatok, vélemények tehetők a Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében ügyfélfogadási időben 2017. július 29-ig.

Elektronikusan elérhető: www.moricgat.hu web helyről.

A településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos további információk találhatók a következő web helyeken:
http://lechnerkozpont.hu/cikk/tobb-szaz-abra-es-foto-a-szebb-telepuleskepert 
http://www.kormany.hu/download/f/5a/f0000/magyarszephely_tak.pdf 

Vélemények, javaslatok elektronikusan a kozoshivatal@jaszszentlaszlo.hu címre küldhetők 2017. július 29-ig.

Csontos Máté
polgármester

Móricgát, 2017. július 5.


Móricgát településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete