Lomtalanítás

2019-03-25 Összes nap

Ami kirakható:
feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével. A kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra: gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék, elektromos, elektronikai készülék (pl.: hűtő, tv-készülék), veszélyes hulladék, gumiabroncs, hetente gyűjtött háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.