70 éven felüliek ellátása a koronavírus idején – Igényfelmérés

Tisztelt Cím!

A koronavírussal kapcsolatban meghozott jogszabályok alapján a Kormány arra kéri a 70. életévét betöltött személyeket, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

Ha Ön ennek a kérésnek eleget tesz és családja, közeli hozzátartozója vagy esetleg szomszédja segítségével megoldott az alapvető élelmiszer- vagy a gyógyszervásárlás, akkor kérem, bogy továbbra is így szíveskedjenek eljárni.

Amennyiben az alapvető élelmiszer- vagy a gyógyszervásárlást csak személyesen tudná megoldani, akkor továbbra is arra kérem, hogy maradjon otthon és az Onkormányzat segítséget nyújt Onnek az alábbiak szerint:

  • heti egy alkalommal, kizárólag alapvető gyógyszer- és élelmiszervásárláshoz a segítségadásban részt vesz a Szent László Alapszolgáltatási Központ és az Önkormányzat.

Kérem Önt, amennyiben a fentiekben írtakra igényt tart, úgy

  • a mellékelten megküldött nyomtatványt szíveskedjen visszajuttatni a Közös Hivatalba, vagy
  • elektronikusan a szocialis@jaszszentlaszlo.hu e-mail címre visszaküldeni, vagy
  • telefonon a 36 30-4031317 számon Pintérné Minda Mónika kolléganőmnél jelezni.

Bejelentését követően fogjuk Önnel a részleteket megbeszélni.

Továbbra is a megelőzésre törekedjünk, melyhez kérem az Ön felelős és nyugodt együttműködését.

Móricgát, 2020. március 18.
Csontos Máté
polgármester

Eredeti ügyirat: Igényfelmérés (M/217-2/2020)
Nyomtatvány: 70. életévét betöltött személy ellátásáról való gondoskodás bejelentése