Polgármesteri határozatok

2020

1/2020. (IV.7.) polgármesteri határozat
2020. március 26-i képviselő-testületi döntések megerősítése

2/2020. (V.28.) polgármesteri határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás Társulás Tanácsban végzett 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

3/2020. (V.28.) polgármesteri határozat
Móricgát, Zrínyi M. u. 47. szám alatti 1030/7 hrsz-ú ingatlan bérbeadása

4/2020. (V.28.) polgármesteri határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló jegyzői beszámoló elfogadásáról

5/2020. (V.28.) polgármesteri határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítására

6/2020. (VI.11.) polgármesteri határozat
Római Katolikus Egyház támogatása

7/2020. (XI.10.) polgármesteri határozat
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi munkaterve

8/2020. (XI.10.) polgármesteri határozat:
Seven Dentists Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság részére eszközkarbantartás biztosítása

9/2020. (XI.10.) polgármesteri határozat:
Móricgát Község Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési terve

2021. éves ellenőrzési terv

10/2020.(XI.16) polgármesteri határozat:
Bursa Hungarika ösztöndíj pályázat

11/2020.(XI.24) polgármesteri határozat:
Csontos Tibor vételi kérelme

12/2020.(XI.24) polgármesteri határozat:
Endre Róbert vételi kérelme

13/2020. (XII. 4.) polgármesteri határozat a Jászszentlászlói Közös önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.27.) számú határozat módosításáról

Móricgát Község Polgármesterének 14/2020. (XII.15.) számú határozata
Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntés: a Felgyő 0294/27 hrsz.-ú ingatlan földterületén fennálló osztatlan közös tulajdoni hányada adásvételi szerződés útján történő értékesítéséről

15/2020. (XII.18.) polgármesteri határozat:
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

– 2. melléklet: Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása

16/2020. (XII.28) polgármesteri határozat:
Beiskolázási körzetek véleményezése

2021

1/2021.(1.19.) polgármesteri határozat:
Tóth Antal társadalmi megbiztatású alpolgármester tiszteletdíjáról és költségterítéséről való lemondás

2/2021. (I.19.) polgármesteri határozat:
2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről

3/2021. (1.21.) polgármesteri határozat:
Helyi Esélyegyenlőségi program felülvizsgálata

4/2021. (1.27.) polgármesteri határozat:
Jászszentlászló-Móricgát települések vegyes fogorvosi körzet ellátására vonatkozó előszerződésének megkötése

5/2021. (1.27.) polgármesteri határozat:
Móricgát Község Önkormányzat 2019. évi maradvány korrekciója és a 2020. évi igénybevétele, a korrigált záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérés rendezése

6/2021. (1.27.) polgármesteri határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi maradvány korrekciója és a 2020. évi igénybevétele, a korrigált záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérés rendezése

7/2021. (11.3.) polgármesteri határozat:
Gyergyószárhegyi tüzeset során keletkezett károk enyhítésének támogatása

8/2021.(11.3.) polgármesteri határozat:
a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(11.27.) számú határozat módosításáról

9/2021.(II.15.) polgármesteri határozat a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről

10/2021. (1I.15.) polgármesteri határozat:
Móricgát Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2022-2024. évre várható összegei

11/2021. (II.23.) polgármesteri határozat:
Központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról

12/2021. (II.23.) polgármesteri határozat:
MFP-FVT/2020 kódszámú „Temetői infrastruktúra fejlesztés” kivitelezésére szerződés megkötése

13/2021. (III.1.) polgármesteri határozat:
Jászszentlászló-Móricgát települések vegyes fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

14/2021. (III.1.) polgármesteri határozat:
Szegesdi Dóra támogatása

15/2021. (III.3.) sz. polgármesteri határozat:
Móricgát Község Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadása

16/2021. (III.30.) számú határozat:
Petőfi Sándor Közösségi Színtér szolgáltatási tervének jóváhagyása

17/2021. (IV.6.) számú határozat:
Szanki Református Egyházközség támogatása

18/2021. (IV.26.) sz. határozat:
Konzorciumi együttműködési megállapodás a vízvisszatartás érdekében

19/2021. (IV.26.) sz. határozat:
A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

20/2021. (IV.28.) sz. határozat:
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadásának megállapítására

21/2021. (IV.28.) számú határozat:
2020. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyása

22/2021 (V.19.) sz. határozat a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(II.15.) számú határozat módosításáról

23/2021. (V.28.) számú határozat: A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 2020. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról

24/2021. (V.28.) számú határozat: Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás Társulási Tanácsban végzett 2020. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása

25/2021. (V.28.) számú határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról szóló jegyzői beszámoló