Képviselő-testületi határozatok

2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024


2019

1/2019. (I. 16.) határozat: Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra

2/2019. (I. 31.) számú határozat: Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése

3/2019. (I. 31.) számú határozat: Seven Dentists Kft eszköztámogatása

4/2019. (I. 31.) számú határozat: Beiskolázási körzetek véleményezése

5/2019. (I. 31.) számú határozat: Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázat

6/2019. (I. 31.) számú határozat: A Móricgát 1000/35. és 1000/36. hrsz-ú ingatlanok telekalakítása

7/2019. (I. 31.) számú határozat: Borsik Imre vételi kérelme

8/2019.(II.4.) határozat: Központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról

9/2019. (II. 28.) határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítására

10/2019. (II. 28.) határozat: Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

11/2019. (II. 28.) határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének jóváhagyása

12/2019. (II. 28.) határozat: 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről

13/2019. (II. 28.) határozat: Jászszentlászlói Hangász Együttes támogatása

14/2019. (II. 28.) határozat: Dél-Alföldi Térségfejlesztési Kft. részére működési támogatás biztosítása

15/2019. (II. 28) határozata: Fogászati alapellátás tárgyában pályázat kiírása

16/2019. (II. 28.) határozat: Római Katolikus Egyház támogatási kérelme

17/2019. (II. 28.) határozat: Együttműködési megállapodás megkötése pályázatíróval

18/2019. (IV. 25.) határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadásának megállapítására

19/2019. (IV. 25.) határozat: 2018. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyása

20/2019. (IV. 25.) határozat: Móricgát Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása

21/2019. (IV.25.) határozat: A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 2018. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról

22/2019. (IV.25.) határozat: Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás Társulási Tanácsában végzett 2018. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról

23 /2019. (IV.25.) sz. határozata: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról emeléséről

24/2019. (IV.25.) sz. határozata: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló /2019.(…….) önkormányzati rendelet elfogadásához hozzájárulás megadása

25/2019. (IV.25.) sz. határozata: Fekete Roland Móricgát, Erdőszéplak 5. sz. lakos támogatása

26/2019. (V.3.) zárt határozata: Móricgát községben működő szavazókörök szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztása

27/2019. (V. 30.) határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása

28/2019. (V. 31.) határozat: Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2018. évi beszámolója

29/2019.(V. 30.) határozat: Szanki Református Egyházközség támogatása

30/2019. (V. 30.) zárt határozat: Bács-Kiskun Megye Lakosságának Védelméért Díjra felterjesztés

31/2019. (VI. 27.) sz. határozat: Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítése

32/2019. (VI.27.) számú határozat: A 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó értékelés

33/2019. (VI. 27.) számú határozat: Megállapodás megkötése a Móricgátért Egyesülettel

34/2019. (VI. 27.) sz. határozata: Móricgát Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének I. számú módosítása

35/2019. (VI.27.) számú határozata: Jászszentlászlói Közös önkormányzati Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának elfogadása

36/2019. (VII. 3.) sz. határozat: „Tanyák napelemes villamosítás-fejlesztés Móricgáton” pályázathoz ingatlan tulajdonosokkal kötött együttműködési szerződés módosítása

37/2019. (VII. 3.) sz. határozat: „Tanyák napelemes villamosítás-fejlesztés Móricgáton” című pályázathoz önerő.

38/2019. (VII. 29.) sz. határozat: „Szociális célú tüzelőanyag vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása

39/2019.(VII. 29.) zárt határozat: „Móricgát Községért” kitüntetés adományozása

40/2019.(VIII. 21.) zárt határozat: Helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása.

41/2019. (VIII.29.) számú határozat: Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése

42/2019. (VIII.29.) számú határozat: Seven Dentists Kft eszköztámogatása

43/2019. (VIII.29.) számú határozat: Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére működési támogatás biztosítása

44/2019. (VIII.29.) számú határozat: Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról

45/2019. (VIII.29.) számú határozat: Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása

46/2019. (VIII. 29.) számú határozat: Lajkó Gábor Jászszentlászló, Vasút u. 16. sz. lakos támogatása

47/2019. (VIII. 29.) számú határozat: Megállapodás módosítása a Móricgátért Egyesülettel

48/2019. (VIII. 29.) határozat: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása

49/2019. (IX. 26.) határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása

50/2019. (IX. 26.) számú határozat: „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról

51/2019.(X. 24.) határozat: Szavazatszámláló bizottság létrehozása alpolgármester választásának lebonyolítására

52/2019.(X. 24.) határozat: Alpolgármester megválasztása

53/2019.(X. 24.) határozat: Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

54/2019. (X.24.) számú határozat: Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

55/2019.(X. 24.) határozat: Ügyrendi Bizottság megválasztása

56/2019. (X.24.) számú határozat: Móricgát Község Önkormányzat részéről Társulási Tanács tagjának megválasztása

57/2019. (X.24.) számú határozat: Gazdasági Program kidolgozása

58/2019. (XI. 28.) Móricgát Község Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve

59/2019. (XI. 28.) határozat: Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testület 2020. évi munkaterve

60/2019. (XI. 28.) határozat: Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft Felügyelőbizottsági tagok lemondása

61/2019. (XI. 28.) határozat: Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft Felügyelőbizottsági tagok megválasztása

62/2019. (XI. 28.) határozat: Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetőjének lemondása

63/2019. (XI. 28.) határozat: Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetőjének megválasztása

64/2019.(XI.28.) határozat: Tóth Antal társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről való lemondás

65/2019.(XI.28.) határozat: Seven Dentists Kft eszköztámogatása

66/2019. (XI.28.) határozat: Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

67/2019. (XI. 28.) határozat: Móricgát Község Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása

68/2019. (XI. 28.) határozat: A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítására

69/2019.(XI. 28.) zárt határozat: Hideg Zoltán Richárd Móricgát, Bezsenyi dűlő 83. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Vissza az évválasztáshoz.


2020

1/2020. (I. 23.) számú határozat: Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás módosítása

2/2020. (I. 23.) számú határozat: Központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról

3/2020. (I. 23.) számú határozat: 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről

4/2020. (I. 23.) számú határozat: Tóth Antal társadalmi megbiztatású alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről való lemondás

5/2020.(I. 23.) számú határozat: Deli Jánosné képviselői tiszteletdíjáról történő lemondása

6/2020. (II. 27.) határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítására

7/2020. (II. 27.) határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének jóváhagyása

8/2020. (II. 27.) határozat: Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2021-2023. évre várható összegei

9/2020. (II. 27.) határozat: Szanki Református Egyházközség támogatása

10/2020. (II. 27.) határozat: Jászszentlászlói Hangász Együttes támogatása

11/2020. (II. 27.) határozat: Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére működési támogatás biztosítása

12/2020. (III.26.) számú határozat: Móricgát Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása

13/2020. (III. 26.) számú határozat: 2019. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyása

14/2020. (III. 26.) számú határozat: A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 2019. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról

15/2020. (III.26.) számú határozat: 2020. évi ebösszeírás

16/2020. (VII. 9.) számú határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásának megállapítására

17/2020. (VII. 9.) számú határozat: 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés

18/2020. (VIII. 27.) számú határozat: A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

19/2020. (VIII. 27.) számú határozat: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről.

20/2020. (VIII. 27.) számú határozat: Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása

21/2020. (VIII. 27.) számú határozat: „Szociális célú tüzelőanyag vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása

22/2020. (VIII.27.) számú határozat: Kiskunmajsai Mentőállomás támogatási kérelme

23/2020. (VIII.27.) számú határozat: Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2020. (……..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelt módosításához hozzájárulás megadása

24/2020. (VIII.27.) számú határozat: Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2020.(…….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításhoz hozzájárulás megadása

25/2020. (VIII.27.) számú határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása.

26/2020. (IX.24.) számú határozat: „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról

Vissza az évválasztáshoz.


2021

1/2021.§ (1.19) Polgármesteri határozat Tóth Antal társadalmi megbiztatású alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről való lemondás

2/2021.(I.19.) polgármesteri határozat 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről

3/2021. (I.21.) polgármesteri határozat Helyi Esélyegyenlőségi program felülvizsgálata

4/2021.(I.27.) polgármesteri határozat Jászszentlászló-Móricgát települések vegyes fogorvosi körzet ellátására vonatkozó előszerződésének megkötése

5/2021. (1.27.) polgármesteri határozat „Móricgát Község Onkormányzat 2019.évi maradvány korrekciója és a 2020. évi igénybevétele, a korrigált záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérés rendezése”

6/2021.(I.27.) polgármesteri határozat „Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi maradvány korrekciója és a 2020. évi igénybevétele, a korrigált záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérés rendezése”

7/2021. (II.3.) polgármesteri határozat Gyergyószárhegyi tűzeset során keletkezett károk enyhítésének támogatása

8/2021.(II.3.) polgármesteri határozat a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(II.27.) számú határozat módosításáról

9/2021.(II.15.) polgármesteri határozat a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről

10/2021. (II.15.) polgármesteri határozat „Móricgát Község Önkormányzata sajá t bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2022-2024. évre várható összegei”

11/2021.(II.23.) polgármesteri határozat Központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról

12/2021.(II.23.) polgármesteri határozat „MFP-FVT/2020 kódszámú „Temetői infrastruktúra fejlesztés” kivitelezésére szerződés megkötése”

13/2021. (III.1.) polgármesteri határozat Jászszentlászló-Móricgát települések vegyes fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

14/2021. (III.1.) polgármesteri határozat Szegesdi Dóra támogatása

15/2021. (III.3.) sz. határozata Móric2át Község Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadása

16/2021. (III.30.) számú határozat Petőfi Sándor Közösségi Színtér szolgáltatási tervének jóváhagyása

17/2021.(IV.6.) számú határozat Szanki Református Egyházközség támogatása

18/2021. (IV.26.) sz. határozat Konzorciumi együttműködési megállapodás a vízvisszatartás érdekében

19/2021. (IV.26.) sz. határozat A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

20/2021. (IV.28.) sz. határozat Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadásának megállapítására

21/2021. (IV.28.) számú határozat 2020. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyása

22/2021 (V.19.) sz. határozat a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(11.15.) számú határozat módosításáról

23/2021. (V.28.) számú határozat A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 2020. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról

24/2021. (V.28.) számú határozat Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás Társulási Tanácsban végzett 2020. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása

25/2021. (V.28.) számú határozat Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról szóló jegyzői beszámoló

26/2021. (VII.30.) számú határozat „Szociális célú tüzelőanyag vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása

27/2021. (IX. 29.) számú határozat Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(II.15.) számú határozat módosításáról

28/2021. (IX.29.) számú határozat Szerződés megkötése az Előregyártó-Szerelő és Építőipari Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társasággal

29/2021. (IX.29.) számú határozat Szerződés megkötése az Előregyártó-Szerelő és Építőipari Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társasággal

30/2021. (IX.29.) számú határozat Szerződés megkötése a Natura Holisztikum Korlátolt Felelősségű Társasággal

31/2021. (IX. 29.) számú határozat Szerződés megkötése a Natura Holisztikum Korlátolt Felelősségű Társasággal

32/2021. (IX.29.) számú határozat „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról

33/2021. (IX.29.) határozat Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére működési támogatás biztosítása

34/2021. (IX.29.) számú határozat Római Katolikus Lelkészség támogatása

35/2021. (IX. 29.) számú határozat: Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása

36/2021. (XI.15.) számú határozat: Adásvételi szerződés megkötése szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz

37/2021. (XI. 24.) számú határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(II.15.) számú határozat módosításáról

38/2021. (XI.24.) számú határozat: A veszélyhelyzetben meghozott határozatok megerősítése

39/2021. (XI.24.) számú határozat: Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 5. számú módosítása

40/2021. (XI.24.) számú határozat: Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi munkaterve

41/2021. (XI.24.) határozat: Móricgát Község Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési terve

42/2021. (XI.24.) határozat: Kiskunmajsai Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft vezető tisztségviselőjének megválasztása.

43/2021.(XI. 24.) zárt határozat: Hideg Zoltán Richárd Móricgát, Bezsenyi dűlő 83. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Vissza az évválasztáshoz.


2022

1/2022. (I.27.) számú határozat: Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

2/2022. (I. 27.) számú határozat: Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

3/2022. (I.27.) számú határozat: 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről

4/2022. (II. 14.) számú határozat: a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(II.15.) számú határozat módosításáról

5/2022. (II. 14.) önkormányzati határozat: Móricgát Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2023-2025. évre várható összegei

6/2022. (II. 14.) számú határozat a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről

7/2022. (II. 14.) számú határozat Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás módosítása

8/2022. (III. 23.) számú határozata Móricgát Község Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása

9/2022. (III. 23.) számú határozat Móricgát Kiállító terem terembérleti díjai

10/2022. (III. 23.) számú határozat A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 9/2019.(IV. 25) önkormányzati rendelet módosításához hozzájárulás megadása

11/2022.( IV. 27.) számú határozat a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.14.) határozat módosításáról

12/2022.( IV. 27.) számú határozat: Belső ellenőri 2021. éves összefoglaló jelentés elfogadása

13/2022. (IV. 27.) számú határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásának jóváhagyása

14/2022. (IV. 27.) számú határozat: Római Katolikus Lelkészség támogatása

15/2022. (IV.27.) számú határozata: Ivóvízhálózat-rekonstrukciós kezdeményezése

16/2022.( IV. 27.) számú határozat: Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2021. évi egyszerűsített éves beszámolója

17/2022. (IV. 27.) zárt határozat: Szeri Illésné Móricgát, Bezsenyi dűlő 82. szám alatti lakos lakásfelújítási kölcsön ügye

18/2022. (IV. 27.) zárt határozat: Szeri Erzsébet Móricgát, Bezsenyi dűlő 82. szám alatti lakos lakásfelújítási kölcsön ügye

19/2022. (V. 25.) számú határozat: Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás Társulási Tanácsban végzett 2021. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása

20/2022. (V. 25.) számú határozat: A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 2021. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról

21/2022. (V. 25.) számú határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról szóló jegyzői beszámoló

22/2022. (V. 25.) számú határozat: Szent László Alapszolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. éves beszámolója.

23/2022. (V. 25.) számú határozat: Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi beszámolója.

24/2022. (V. 25.) számú határozat: Szanki Református Egyházközség támogatása

25/2022. (V. 25.) számú határozat: Opel Vivaro gépjármű használata

26/2022.(V. 31.) számú határozat: Központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról

27/2022 (VI. 23.) számú határozat: Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről szóló beszámoló jóváhagyása

28/2022. (VI. 23.) számú határozat: A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozásról és a „Kiskunok Vidékéért Egyesület Fenntartható Klíma és Energia Akcióterve 2022-2030” című dokumentum elfogadásáról

29/2022. (VII. 20.) számú határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása

30/2022. (VII. 20.) számú határozata: Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022. (……..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelt módosításához hozzájárulás megadása

31/2022. (VII.20.) számú határozata: Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2022.(…….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításhoz hozzájárulás megadása

32/2022. (VII. 20.) számú határozat: „Szociális célú tüzelőanyag vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása

33/2022. (VII. 20.) számú határozat: Települési rendezési terv módosítása

34/2022. (VII. 20.) határozat: Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére működési támogatás biztosítása

35/2022.(VIII. 16.) zárt határozat: „Móricgát Községért” kitüntetés adományozása

36/2022. (VIII. 31.) számú határozat: Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása

37/2022. (VIII. 31.) számú zárt határozat: Móricgát Község Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházásáról

38/2022. (IX. 28.) számú határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása

39/2022. (IX.28.) számú határozat: Települési rendezési terv módosítása

40/2022. (IX.28.) számú határozat: „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról

41/2022. (IX.28.) számú határozat: Települési rendezési terv módosítása

42/2022. (IX.28.) zárt határozat: Móricgát Község Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházásáról

43/2022. (X. 21.) számú határozat: Adásvételi szerződés megkötése szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz

44/2022. (X. 27.) számú határozat: Keretszerződés megkötése a fizetési számlára, alszámla vezetési szolgáltatásokra és betét lekötésére

45/2022. (XI. 23.) számú határozata: Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022. (……..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelt módosításához hozzájárulás megadása

46/2022. (XI. 23.) számú határozata: Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testület 2023. évi munkaterve

47/2022. (XI. 23.) számú határozat: Móricgát Község Önkormányzatának évi belső ellenőrzési terve

48/2022. (XI. 23.) számú határozat: Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

49/2022. (XI. 23.) számú határozat: TOP_Plusz-3.1.1-21-BK1-2022-00001 “Bács-Kiskun megyei Paktum Plusz” projekt megvalósításához csatlakozás

50/2022.(XI. 23.) zárt határozat: … Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Vissza az évválasztáshoz.


2023

1/2023. (I. 25.) számú határozat 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről.

2/2023. (I. 25.) számú határozat: Fogorvosi feladatellátási szerződés módosítása

3/2023. (II. 13.) számú határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása.

4/2023. (II. 13.) számú határozat: Móricgát Község Önkormányzata saját bevételeinek,
valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024-2026. évre várható összegei

5/2023. (II. 13.) számú határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

6/2023. (III. 8.) számú határozat: Településrendezési eszközök minódosítását indító 33/2022. (VII.20.) számú és a 41/2022. (IX.28.) számú határozatokkal kapcsolatos döntés

7/2023. (III. 8.) számú határozat: Településrendezési eszközök 33/2022.(VII. 20.) és 39/2022.(IX. 28.) határozatokkal kezdeményezett módosításához környezeti vizsgálat szükségessége

8/2023. (III. 8.) számú határozat: Településrendezési eszközök 33/2022. (VII.20.) számú és 39/2022. (IX.28.) számú határozatokkal kezdeményezett módosításával kapcsolatos területrendezési tervi megfelelést igazoló döntés

9/2023. (III. 8.) számú határozat: Településrendezési eszközök 33/2022. (VII.20.) számú és 39/2022. (IX.28.) számú határozatokkal kezdeményezett módosítása helyi partnerségi egyeztetésének lezárása

10/2023. (III. 29.) számú határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői Közszolgálati Szabályzatának elfogadása

11/2023. (III. 29.) számú határozat: Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2023. (…….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításhoz hozzájárulás megadása

12/2023. (III. 29.) számú határozat: „Szociális célú tüzelőanyag vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása

13/2023. (III. 29.) számú határozat: Móricgát Község Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadása

14/2023. (III. 29.) számú határozat: 2023. évi ebösszeírás

15/2023. (III. 29.) számú határozat: Móricgát 1000/11. hrsz. alatti ingatlan vételi kérelme

16/2023. (IV. 4.) számú határozat: Településrendezési eszközök 33/2022.(VII.20.) és 39/2022.(IX.28.) határozatokkal kezdeményezett módosítása helyi partnerségi egyeztetésének lezárása

17/2023.( IV. 26.) számú határozat: a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosításáról

18/2023.( IV. 26.) számú határozat: Belső ellenőri 2022. éves összefoglaló jelentés elfogadása

19/2023. (IV. 26.) számú határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadásának jóváhagyása

20/2023.( IV. 26.) számú határozat: Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2022. évi egyszerűsített éves beszámolója

21/2023. (V. 24.) számú határozat: Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás Társulási Tanácsban végzett 2022. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása

22/2023. (V. 24.) számú határozat: A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 2022. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról

23/2023. (V. 24.) számú határozat Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

24/2023. (V. 24.) számú határozat: Szent László Alapszolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2022 éves beszámolója

25/2023. (V.24.) számú határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról szóló jegyzői beszámoló

26/2023. (V.24.) számú határozat: Magyar Falu Program keretében kiajánlott ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

27/2023. (V. 25.) számú határozat: Az Országgyűlés 5/2023. (III.31.) számú határozata az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról c. országgyűlési határozat támogatásáról

28/2023. (V.24.) számú határozat: Dr. Bátori Gábor r. alezredes kapitányságvezetői kinevezése.

29/2023.(VI. 28.) határozat: Településszerkezeti terv módosítása

30/2023. (VI.28.) számú határozat: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

31/2023. (VI.28.) számú határozat: Móricgát Község Önkormányzat részéről Társulási Tanács tagjának megválasztása

32/2023. (VI.28.) számú határozat: 2023. évi falunap

33/2023. (VII.27.) számú határozat: Móricgát Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása

34/2023. (VII. 27.) számú határozat: Bérleti díj megállapítása

35/2023.(IX. 27) számú határozat: a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.13.) határozat módosításáról

36/2023. (IX.27.) számú határozat: „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról

37/2023. (IX.27.) számú határozat: Római Katolikus Lelkészség támogatása

38/2023. (IX.27.) számú határozat: Megállapodás megkötése ingatlan használatról

39/2023. (X. 24.) számú határozat Adásvételi szerződés megkötése szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz

40/2023. (XI.16.) számú határozat: A TOP_PLUSZ-3.1.3-23. kódszámú Helyi humán fejlesztések pályázat beadása

41/2023. (XI. 16.) számú határozat: A TOP_PLUSZ-3.1.3-23. kódszámú Helyi humán fejlesztések pályázathoz kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése

42/2023 (XI. 16.) számú zárt határozat: Móricgát községben működő helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása.

43/2023. (XI.29.) számú határozata: Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2023. (……..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításához hozzájárulás megadása

44/2023. (XI. 29.) számú határozat: Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

45/2023. (XI. 29.) számú határozat: Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére működési támogatás biztosítása

46/2023. (XI. 29.) számú határozat: Szanki Református Egyházközség támogatása

47/2023. (XI.29.) számú határozat: Móricgát Község Önkormányzatának 2024. évi belső ellenőrzési terve

48/2023. (XI.29.) számú határozat: Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi munkaterve

49/2023. (XI.29.) számú határozat: Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

50/2023.(XI. 29.) zárt határozat: Rabi Szabolcs Móricgát, Bezsenyi dűlő 65. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

51/2023.(XI. 29.) zárt határozat: Endre Csongor Móricgát, Felsőmóricgát 102 Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

52/2023.(XI. 29.) zárt határozat: Viskovics László Móricgát, Bezsenyi dűlő 81. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Vissza az évválasztáshoz.


2024

1/2024. (I. 24.) számú határozat: 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről

2/2024. (II. 13.) önkormányzati határozat: Móricgát Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2025-2027. évre várható összegei

3/2024. (02. 13.) számú határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

4/2024 (II. 28.) számú határozat: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása

Vissza az évválasztáshoz.