Pályázat közösségszervező munkakör betöltésére

Móricgát Község Önkormányzata Közösségszervező munkakör betöltésére EFOP-1.5.3.-16 pályázat keretében történő foglalkoztatáshoz pályázatot hirdet.

Foglalkoztatás: Mt. munkavállalói szerződéssel, határozott időtartamra, heti 40 órában

Foglalkoztatás időtartama: 2018.02.01-2019.12.31

Munkavégzés helye: Kulturális Kiállító Terem, 6132 Móricgát, Zrínyi M. u. 47.

Munkabér: megegyezés szerint

Feladatkör meghatározása: 

 • Közösségi munka, közösségfejlesztés és -építés, közösségtervezés.
 • Önkéntességen alapuló helyi kezdeményezések elősegítése a helyi szolgáltatások minőségének növelése érdekében: önkéntesek toborzása, felkészítése, koordinálása, segítése, önkéntes-, és iskolai közösségi szolgálatot koordináló helyi kezdeményezések megerősítése. Helyi szereplők által közösen megvalósított helyi önkéntes programok szervezése. Újonnan létrejövő önkéntes pontok támogatása. Önkéntesség kultúrájának helyi szintű elterjesztése.
 • A jó gyakorlatok megismertetését, és a bemutatkozást szolgáló testvér- és partnertelepülések közötti kapcsolatok fejlesztése.
 • A kulturális és műveltségi igény kialakítása, programok szervezése 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • középfokú végzettség, vagy középfokú szakképzettség, vagy felsőfokú szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett oklevél, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, közszolgálati, jogi, gazdaságtudományi, művészeti, pedagógus szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közművelődési, közgyűjteményi felsőfokú szakképesítés.  

Pályázathoz csatolandó:

 • Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata;
 • Nyilatkozat, amely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes adatok kezeléséhez az eljárással összefüggésben a pályázó hozzájárul;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány igénylése folyamatban van  

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Móricgát Község Önkormányzat címére történő megküldésével (6132 Móricgát Deák F. u.26/b.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Közösségszervező” vagy személyesen Csontos Máté polgármesternél (6132Móricgát, Deák F. u.26/b.)

Pályázati határidő: 2018. január 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 26.

Az állás betölthető: 2018. február 1-jétől

Pályázatok elbírálásának módja:

A pályázat eredményéről az elbírálástól számított 3 napon belül a pályázók értesítést kapnak.


Pályázat letöltése PDF formátumban