Közérdekű adatok

Szervezeti adatok

Hivatalos szerv

Közfeladatot ellátó szerv

Név Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
Vezető Valentovics Beáta
Székhely: 6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy.u. 8.
Postacím: 6133  Jászszentlászló, Dózsa Gy.u.8.
Telefoszám: 06/77/492-161
E-mail: onkorj@satnet.hu
Honlap: www.jaszszentlaszlo.hu

Szervezeti felépítés

A Közös Hivatal az alábbi feladatkörökkel működik

Valentovics Beáta jegyző – 06/30/8264667
 • Önkormányzati Kévpiselő-testületi, bizottsági, rendeletalkotási, döntéselőkészítési feladatok
 • Állategészségügyi igazgatás egyes feladatai
 • Katasztrófavédelemmel kapcsolatos ügyek
Farkasné Deli Zsuzsanna – 06/77/492-161
 • Az Önkormányzat Képviselő-testületi, bizottsági polgármesteri, alpolgármesteri jegyzői ügyvitel-szervezési feladatok ellátása
 • Hatályos önkormányzati rendeletek nyilvántartásának vezetése
 • Önkormányzati határozatok nyilvántartásának vezetése
 • Polgármester, önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Önkormányzat és Intézményei költségvetésével kapcsolatos ügyek, intézményekkel való kapcsolattartás
 • Önkormányzati és az intézmények éves költségvetési rendeletének elkészítése
 • Helyi Önkormányzat és többcélú Kistérségi társulások mutatószám-felmérési rendszerének (ebr42.) kezelése
 • Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási modul (onegm) kezelése
 • Magyar Államkincstár K11 Adatszolgáltató modul KGR rendszer használata
 • OTP Szépkárty ügyek, elektronikus felület kezelése
 • Megállapodások, szerződések előkészítésében közreműködés
Minda Mónika – 06/30/4031317
 • Ügyiratkezelés és ügyirat nyilvántartási irattározási feladatok
 • Ügyféltájékoztatási, telefonkezelői feladatok elvégzése
 • Helyi hirdetések közzététele
 • Rendszeres lakásfenntartási támogatás – normatív – ügyek
 • Igazgatási ügyintézői feladatok
Dékány István Gyuláné – 06/30/7189689
 • Bér és munkaügyi feladatok, adatszolgáltatás társadalombiztosítás adó- és munka és nyugdíjügyekben
 • Közszolgálati nyilvántartások vezetése
 • Kereskedelm, vendéglátás, működési engedéllyel kapcsolatos feladatok ellátása
 • Szociális ügyek
  • FHT támogatás
  • Lakásfenntartási támogatás helyi/normatív
  • Ápolási díj  – méltányossági
  • Közgyógyellátási ügyek – méltányossági
  • Átmeneti szociális segély ügyek
  • Temetési segély ügyek
Erdélyi Lászlóné – 06/30/7189690
 • Önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos mindennemű feladat elvégzése, figyelemmel az önállóan működő költségvetési szervekre
 • Zárszámadási rendelet, önkormányzati költségvetési rendelet-módosítások elkészítése,
 • Önkormányzati, intézményi beszámolók elkészítése
 • APEH bevallások, adatszolgáltatások elkészítése
Potyesz Józsefné – 06/30/7189690
 • Pénztári Banki bizonylatok bedolgozása informatikai könyvelő rendszerbe DOKK
 • Elektronikus adatszolgáltatások teljesítése; K11 Adatszolgáltató modul KGR rendszer használata
 • Pénztár-helyettesi feladatok
Kiss Árpádné – 06/30/7189690
 • Start Közmunka mintaprogram kérelem, elszámolás ügyek intézése
 • Hosszú időtartamú közmunka programok kérelem elszámolási ügyek intézése
 • Kisértékű tárgyi eszköz nyilvántartás kezelése (ANAL)
 • Nagyértékű eszközök nyilvántartásának kezelése (SÁFÁR)
Juhász Anikó – 06/30/7189690
 • Jászszentlászló Községi Önkormányzat
 • Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárainak kezelése.
 • Internet bank rendszeren keresztül átutalások elvégzése, bankkivonatok kezelése, a Jászszentlászló Községi Önkormányzat, Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal, Móricgát Községi Önkormányzat valamennyi bankszámlája esetében.
 • Részvétel a bankkivonatok, valamint a pénztári kivonatok kontírozásában.
Német Józsefné – 06/30/7189691
 • Adóügyi hatósági, igazgatási funkciók ellátása
 • Adó- és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások kiadása
 • Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok
 • Hagyatéki ügyintézés
Csontos Gáborné – kirendeltség ügyintézője – 06/77/491-023
 • Móricgáti házipénztár kezelése
 • Móricgáti Önkormányzati, Polgármesteri levelezés bonyolítása
 • Szociális kérelmek átvétele, továbbítása Közös Önkormányzati Hivatal felé
 • Közreműködés az Önkormányzat Képviselő-testületi, bizottsági polgármesteri, alpolgármesteri jegyzői ügyvitel-szervezési feladatok ellátásában
 • Közreműködés a Start közmunka, valamint a hosszú időtartamú közfoglalkoztatás bonyolításában.