Településszerkezeti terv módosítása

FELHÍVÁS

A településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Móricgát településrendezési eszközeinek 33/2022.(VII.20.) és 39/2022.(IX.28.) számú képviselő-testületi határozatokkal kezdeményezett módosítását a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet rendelkezései és Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.( VI. 530.) önkormányzati rendelete alapján a melléklettel partneri egyeztetésre bocsátom és 2022. december 21-én 16 ” órakor a Művelődési Házban tartandó lakossági fórumon ismertetem.

10/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet alapján partner Móricgát település közigazgatási területén:
a) ingatlannal rendelkező személy
b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
c) bejegyzett egyház és civil szervezet

Az egyeztetésre bocsátottak a Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében ügyfélfogadási időben papíralapon 15 megtekinthetők.

A Partnerek javaslataikat, véleményüket
a) írásban a polgármester címére (6133 Móricgát, Deák F. u. 26/b.) papíron, vagy elektronikusan a polgármester e-mail címére (E-mail: kozoshivatal@jaszszentlaszlo.hu),
b) szóban a Faluház (6133 Móricgát, Deák F. .u. 26/b.) ügyfélfogadási időben tehetik meg 2023. január 10-ig.

Csontos Máté polgármester

Móricgát, 2022. december 13.

Mellékletek: